Pokládka zámkové dlažby a zednické práce

Činnost

Kalendar
BlueBoard.cz

                                                                                                                                         Provádíme pokládku
                                                                                                  zámková dlažba
 
 
 
Betonová  zámková dlažba se používá pro dláždění pěších cest, vjezdů a parkovacích           ploch pro automobily.   Vyrábí se z vibrolisovaného betonu různých tvarů v přírodní šedé barvě a v mnoha dalších  barevných  odstínech. 
 
 
 
  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 plochá dlažba
 
 
 
Vaše cesty zpevněné plochou betonovou  dlažbou budou vysoce odolné proti zátěži a neznehodnotí se , protože ani při dlouhodobém používáním se charakter tohoto oblíbeného materiálu nemění.  Vhodná pro terasy,balkony,pochozí střechy, s možností kombinace s tvarovanou dlažbou.
   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 dlažba a obklady
 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 přírodní kámen
 
 
 
 Jak již název napovídá,pochází přírodní kámen přímo z přírody. Kámen se zpravidla těží povrchvým způsobem  a řeže se pomocí speciálních strojů na větší či meší pláty. Ty slouží jako výchozí materiál pro zahradní desky a dlažební kameny všeho druhu. Mezi tvrdé kameny patří například žula, rula, porfyr a čedič , které jsou velicepevné , odolné vůči mrazu , dlohodobě trvanlivé. Tvrdé horniny se s oblibou používají pro zdi a dláždění , pro kamenné sloupky a desky i obrubníky při dláždění ulic.
 
    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 obrubníky a doplňky
 
 
 
Nezbytným doplňkem každé dlážděné plochy je betonový obrubník , který vytváří ukončení a ohraničení dlažby i případné komunikace.
 
  
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
Vybudování okrasných a opěrných zídek 
 
 
 
                 palisády  
 
                                   
 
Pokud řešíte zpevněnou plochu,dříve či později zjistíte,že je několik možností jak olemovat plochy neborozčlenit terén na více výškových úrovní. Trdičním řešením jsou obrubníky. Další alternativou mohoubýt palisády. Jejich použití je především tam, kde počítáme s převýšením 150 mm a výše. Jejich tvary jsou běžně obdélnikové, čtvercové, kruhové nebo tvary členitější odvozené od těchto základních tvarů.Jde o velmi praktický prvek sloužící k dělení terénních vln, budování schodů nebo menších opěrných zídek.
 
  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                 štípané tvárnice
 
 
 
           
 Tvárnice se používají ke stavbě pohledových nosných i nenosných zděných konstrukcí, zejména plotů, opěrných zídek a pilířů. Štípané tvárnice lze vzhledem k ejich mrazuvzdornosti a malé nasákavosti  použít také ke stavbě nezateplených, neomítaných objektů jako garáže, zahradní domky, přístřešky,zahradní krby atd.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 kámen
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
       Úprava terénu
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
       Ploty a oplocení
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
 
       Svody dešťových vod
                
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
 
       Napojení kanalizace
 
Venkovní rozvody kanalizace.
             
       -----------------------------------------------------------------------------------------
 
       Rekonstrukce komunikací,parkovišť
 
Veřejná, soukromá, zastřešená, přírodní, kamionová a autobusová stání.
 Dlážděné kostkami, mozaikovou betonovou či zahradní dlažbou.
 Silnice, místní komunikace, účelové komunikace, zpevněné cesty apod.
 
    
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
 
        Zhotovení teras 
 
 
Stavba terasy není technicky nijak výjimečně náročná. V rovném terénu stačí zhutněný štěrkopískový zásyp, ve svahu pak základové pasy do nezámrzné hloubky obdobně jako u základů domu.
 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------
 
         Svislé izolace zdiva a drenáže
 
       
 
 
Svislá hydroizolace kompletně izoluje spodní stavby od okolního terénu a stoprocentně tak zabraňuje pronikání vlhkosti ze zeminy do spodní zástavby.

Provádí se především za účelem izolace sklepních prostor a jiných zástaveb, nacházejících se pod úrovní okolního terénu.

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Izolatérské práce
 
Tepelná izolace.
 
 
 
Hydroizolace.